Oferta pomocy odszkodowawczej

Zajmujemy się szkodami:

komunikacyjnymi

(OC, AC)

majątkowymi

(ubezpieczenia mieszkania/domu, OC w życiu prywatnym, OC firmy)

osobowymi

(OC, NNW, na życie, inne)

 Pobieramy prowizję TYLKO od sukcesu, w wysokości od 20% + VAT.

Niniejsza forma współpracy obejmuje:

- bezpłatną analizę dokumentacji szkody i/lub zgłoszenie szkody,

- brak opłat z góry,

- wykonanie opinii przez biegłego (rzeczoznawcę pojazdów i maszyn),

- opracowanie reklamacji,

- kontakt z ubezpieczycielem,

- zorganizowanie pojazdu zastępczego lub uzyskanie rekompensaty za brak korzystania z pojazdu zastępczego (w przypadku szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych),

- dostęp do Biura Obsługi Klienta Vlinss BOK

Przykłady prowadzonych spraw:

 • odszkodowanie za uszkodzone mienie (pojazdy, sprzęt, itp.),
 • zadośćuczynienie z tytułu szkody osobowej i zwrot kosztów,
 • szkody zagraniczne,
 • szkody na nieruchomościach (zalania i inne),
 • roszczenia z polis NNW,
 • kradzież, zniszczenie mienia,
 • szkody likwidowane w ramach BLS (zgłoszone u swojego ubezpieczyciela),
 • brak OC sprawcy,
 • utracone dochody,
 • należności z tytułu najmu pojazdu zastępczego,
 • refundacja kosztów holowania,
 • i inne.